Sigues feliç en 5 sessions / Sé feliz en 5 sesiones

VERSIÓ EN CAT

Aquest títol és una trampa. Una trampa que sovint fa servir el màrqueting per captar la nostra atenció i vendre. El veritable títol d’aquesta entrada és: El màrqueting, la psicologia positiva i una visió naïf de la vida. També podria ser el que diu el terapeuta Jaume Cardona sovint: Miracles a Lourdes.

L’engany a propòsit va en la línia de captar la teva atenció.
Si volgués enganyar les persones posaria anuncis que diguessin “Aprén en 5 sessions a ser feliç”. La realitat és que no vull enganyar ningú. La realitat és que ser feliç és un camí personal de vida que implica constància i honestedat, que inclou inevitables períodes d’infelicitat, dolor, tristesa. Implica reconéixer les nostres vulnerabilitats, les nostres capacitats i també les limitacions. I el context. Sempre hi ha un context més gran que nosaltres.

La realitat és que si algú vol miracles ha d’anar a Lourdes. La realitat és que no hi ha fórmules magistrals ni varetes màgiques ni els medicaments ho resolen tot. La realitat depén d’un mateix i les seves circumstàncies, que són una loteria. Aprendre a conviure amb les circumstàncies pròpies no és fàcil. Perquè hi ha coses que estan més enllà de nosaltres, que no podem canviar. Si a un li toca una malaltia de per vida, doncs li toca aprendre a conviure amb aquella malaltia. De vegades serà farregós, de vegades serà més fàcil de dur. Preguntem-li al físic Stephen Hawking com ha estat per ell viure amb ELA. No ho va escollir, li va tocar.

La psicologia positiva és una corrent de pensament que ens ven que en nosaltres radiquen totes les solucions, que si volem i ens esforcem podem aconseguir qualsevol dels nostres propòsits, que sempre hem d’estar amb una actitud positiva… doncs depèn, hi ha circumstàncies tan doloroses que la positivitat està fora de lloc. Si es mor el meu fill, la realitat és que jo no estaré positiva. I el procés de dol no el passaré en vint-i-quatre hores.

La psicologia positiva i el màrqueting ens venen solucions en forma de fórmules màgiques. Ens diuen el que volem escoltar: que en poc temps un pot canviar la seva vida o una situació determinada. No sabria dir què ve primer, si l’ou o la gallina, la qüestió és que la psicologia positiva i el màrqueting reflexen una societat que pretén evitar a tota costa el dolor. Una societat que busca anestesiar-se i obviar els terrenys pantanosos, una societat amb una visió naïf i poc madura de la vida i els seus misteris.

VERSIÓN EN CAST

Este título es una trampa. Una trampa que a menudo utiliza el marketing para captar nuestra atención y vender. El verdadero título de esta entrada es: El marketing, la psicología positiva y una visión naíf de la vida. También podría ser lo que dice el terapeuta Jaume Cardona a menudo: Milagros a Lourdes.

El engaño a propósito va en la línea de captar tu atención.
Si quisiera engañar a las personas pondría anuncios que dijeran “Aprende en 5 sesiones a ser feliz”. La realidad es que no quiero engañar a nadie. La realidad es que ser feliz es un camino personal de vida que implica constancia y honestidad, que incluye inevitables períodos de infelicidad, dolor, tristeza. Implica reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras capacidades y limitaciones. Y el contexto. Siempre hay un contexto más grande que nosotros.

La realidad es que si alguien quiere milagros debe ir a Lourdes. La realidad es que no existen fórmulas magistrales ni varillas mágicas ni los medicamentos lo resuelven todo. La realidad depende de uno mismo y sus circunstancias, que son una lotería. Aprender a convivir con las propias circunstancias no es fácil. Porque hay cosas que están más allá de nosotros, que no podemos cambiar. Si a uno le toca una enfermedad de por vida, pues le toca aprender a convivir con esa enfermedad. A veces será farragoso, a veces será más fácil de llevar. Preguntémosle al físico Stephen Hawking cómo ha sido para él vivir con ELA. No lo escogió, le tocó.

La psicología positiva es una corriente de pensamiento que nos vende que en nosotros radican todas las soluciones, que si queremos y nos esforzamos podemos conseguir cualquiera de nuestros propósitos, que siempre debemos estar con una actitud positiva… pues depende, hay circunstancias tan dolorosas que la positividad está fuera de sitio. Si se muere mi hijo, la realidad es que yo no estaré positiva. Y el proceso de luto no lo pasaré en veinticuatro horas.

La psicología positiva y el marketing nos venden soluciones en forma de fórmulas mágicas. Nos dicen lo que queremos escuchar: que en poco tiempo uno puede cambiar su vida o situación determinada. No sabría decir qué viene primero, si el huevo o la gallina, la cuestión es que la psicología positiva y el marketing reflejan una sociedad que pretende evitar a toda costa el dolor. Una sociedad que busca anestesiarse y obviar los terrenos pantanosos, una sociedad con una visión naïf y poco madura de la vida y sus misterios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s